Sve o proizvodu

PDT Relax Aparat

Cena:
41,500.00 RSD

Sve o proizvodu

Terapije PDT lasera
Studije pokazuju značajne efekte terapije PDT laserom, stabilizaciju i energizujući efekat i poboljšanje laboratorijskih vrednosti i mnogih drugih pozitivnih efekata na često neizrecive bolesti. Intravenozno lasersko zračenje krvi je prvi put izvedeno pre otprilike 25 godina u bivšem Sovjetskom Savezu. Laserska svetlost dovedena je direktno u protočnu krv jednosmernim kateterom. Raznim in vitro testovima pre nego što se moglo utvrditi da biološko meko lasersko zračenje belih krvnih zrnaca izaziva različite pozitivne efekte, naročito ekspresiju imunoglobulina, interferona i interleukina. Nakon uvođenja nove metode objavljene su različite kliničke studije koje su pokazale dodatne efekte na različite metaboličke puteve.

Razvoj i sertifikacija
Razvoj i sertifikacija novog uređaja za intravensko lasersko ozračivanje krvi u 2005. godini u programu podrške istraživanju biofotonika II vlade Niedersachsena po prvi put je otvorila mogućnost u Nemačkoj da proveri novu terapiju u kliničkim studijama.
U sopstvenim istraživanjima rezultati ruskih studija mogli bi u velikoj meri biti potvrđeni. Skoro svi lečeni pacijenti opisali su opštu stabilizaciju i povećanu energiju, dok se pozitivni efekti na hronične bolesti jetre, dijabetes melitus, poremećaji metabolizma i druge različite bolesti mogu dokazati.
Iako su studije iz Rusije rađene samo crvenim laserom, dodatna upotreba zelenih, plavih i infracrvenih lasera danas je značajno povećala efekte.

Opšti efekti
• Značajno poboljšanje u ukupnom učinku
• Poboljšanje sna i budnosti
• Pozitivno utiče na opšte raspoloženje
• Smanjenje potrošnje lekova

Specijalni efekti
• Optimizacija metaboličkog stanja dijabetesa.
• Neporedivi uticaj hiperholesterolemije.
• Značajno smanjenje patološki povišenih vrijednosti jetre.
• Smanjenje učestalosti recidiva kod hroničnih zapaljenskih bolesti creva.
• Poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja i pokretljivosti kod MS-a.
• Pozitivan uticaj na sindrom neizrecivih bolova.
• Pozitivan uticaj zujanja u ušima.
• Smanjenje antihipertenzivnih lekova za jaku hipertenziju.

Uslovi za lečenje intravenskim laserskim zračenjem (oblasti primene):
• Šećerna bolest
• Hronične bolesti jetre i bubrega
• Dislipidemija
• Bolest srca
• Hronični sindromi boli
• Alergije i ekcemi
• Poboljšanje performansi u sportu
• Polineuropatije
• Fibromijalgija
• CFS (sindrom hroničnog umora)
• Hipertenzija
• Lajmska bolest
• Makularna degeneracija
• Multipla skleroza
• Depresija
• Sindrom izgaranja

Štaviše, sve talasne dužine stimulišu različite komplekse respiratornog lanca u mitohondrijama što dovodi do povećanja proizvodnje ATP-a i stoga su pogodne za sve oblasti regenerativne medicine u mitohondrijskoj degeneraciji. Posebno plavi laser disocira azotni oksid iz hemoglobina i kompleksa IV u mitohondrijama i tako dovodi do poboljšane mikrocirkulacije, biogeneze mitohondrija i sprečava stanično starenje. Dušikov oksid takođe aktivira telomerazu i tako štiti od razgradnje telomera sa mogućim produženim životnim očekivanjem. Danas takođe znamo da intravenska laserska terapija može aktivirati endogene matične ćelije poboljšavajući funkciju organa.
Glavna terapijska područja su angiopatije, neuropatije, fibromijalgija i sindrom hroničnog umora, autoimune i metaboličke bolesti, depresija, sve bolesti zasnovane na mitohondrijskoj degeneraciji i starenju uopšte.

Istraživački radovi
• Intravenozno lasersko zračenje krvi kod hroničnog bola i fibromijalgije
• Upotreba intravenskog laserskog zračenja krvi (ILBI) na 630–640 nm za sprečavanje vaskularnih bolesti i povećanje životnog veka
• Kurkumin i dijabetes: sistematski pregled
• Multi-laserska akupunktura iglama i terapija laserskim zračenjem
• Uključivanje svetla za zaustavljanje neurodegeneracije: potencijal terapije bliskim infracrvenim svetlom kod Alzheimerove i Parkinsonove bolesti
• Potencijal svetlosne terapije kod Parkinsonove bolesti

Bezbednost na prvom mestu
Pažljivo uputite sve korisnike uređaja kako da rade sa njim, svrhe njegove primene i rizike. Obavezno pročitajte i objasnite ovo uputstvo svim korisnicima uređaja. Uverite se da je ovo uputstvo uvek dostupno korisnicima uređaja.

Upozorenja o opasnosti i oprezu
• Uređaj se mora koristiti u potpunosti u skladu sa ovim Priručnikom za rukovanje i održavanje.
• Strogo je zabranjeno koristiti uređaj u atmosferi sa opasnošću od eksplozije ili zapaljivosti, u prašini.
• Uređajem se može upravljati samo pomoću originalnog kabla sa Prizma punjačem za napajanje. Pre električnog povezivanja pažljivo proverite da li je napon kompatibilan sa naponom označenim na pločici sa podacima uređaja. Sve električne instalacione radove mora izvoditi kvalifikovano osoblje.
• Utičnica mora biti lako dostupna.
• Rizik od povreda prilikom upotrebe neovlašćene dodatne opreme.
• Postavite uređaj na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu bez prašine.

Ovlašćene osobe
Uređaj mogu koristiti samo odrasle osobe koje su pažljivo upućene kako se njime rukuje i dobro su informisane o mogućim opasnostima i rizicima koji nastaju prilikom upotrebe uređaja.Korisnici moraju uvek imati na raspolaganju kopiju ovog uputstva za rad uređaja.
– ovaj aparat mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti.
– deca se ne smeju igrati uređajem
– čišćenje i održavanje aparata ne smeju vršiti deca bez nadzora odraslih.
– Ako je kabl sa punjačem oštećen, treba odmah zameniti novim i ne koristiti oštećeni kabl sa punjačem.

Izjava o odricanju odgovornosti
Imunomod d.o.o. ne prihvata bilo kakve zahteve za naknadu štete ili garancije u sledećim slučajevima:
• Kada se proizvod koristi u bilo koje druge svrhe, osim onih navedenih u ovom uputstvu za upotrebu
• Kada se korisnici ne pridržavaju propisa, standarda ili uputstava u ovom uputstvu za upotrebu
• Kada se proizvod modifikuje ili transformiše
• Kada proizvod ne popravlja ovlašćeni prodavac i koristi se sa drugim rezervnim delovima, osim sa originalnim rezervnim delovima, koje je obezbedila Imunomod d.o.o.
• Kada se proizvod koristi uprkos očiglednim sigurnosnim greškama ili prepoznatljivim oštećenjima.
• Kada je proizvod je bio izložen mehaničkim oštećenjima ili je ispušten.
• Kada se koriste se dodaci koji nisu isporučeni niti su posebno odobreni od strane Imunomod d.o.o.
Korisnicima se preporučuje da pročitaju kompletno uputstvo pre koriščenja aparata.
• Pre upotrebe aparata uvek se uverite da svi delovi aparata nisu oštećeni. U slučaju bilo kakvog oštećenja kabla sa punjačem, kupac ga mora zameniti.

 

Koriščenje
Uređaj se uključuje kada se poveže sa Prizma punjačem sa gornje strane aparata, na displeju će se pokazati informacije potrebne za rad.Pre svake radnje staviti aplikatore –sonde u gnezdo koje se nalazi sa gornje strane kutije uređaja. Da bi ste stavili uređaj u rad pritisnuti taster (Set) i u vrhu aplikatora pojaviće se svetlost. Postavljanjem aplikatora u jednu od nosnih šupljina započeli ste tretman. Posle upotrebe aplikator obrisati čistom krpom natopljenom alkoholom, pogotovu ako uređaj koristi više lica.
Da bi se podešavale funkcije aparata, ukoliko je aparat u radu duže, pritisnuti dugme (SET) kako bi aparat ušao u pauzu. Aplikatori moraju biti uključeni u aparat sa gornje strane, ukoliko nisu na dispeju aparata će pisati ERROR. Potom istovremeno pritisnuti dugmad (UP i Down), Na displeju po uključenju pojaviće se parametri koji se podešavaju pritiskanjem dugmeta (SET).

SET TIME – pritiskom dugmadi (UP i DOWN) određujete vreme trajanja tretmana
SET FREQUENCY – pritiskom dugmadi (UP i DOWN) određujete frekvenciju aplikatora (febrički je setovana na 25 Hz
LEFT OUTPUT – levi aplikator ako ga koristite pritiskom dugmadi (UP i DOWN) određujete da li želite da levi aplikator bude u radnoj funkciji odabirom ON ili OF
RIGHT OUTPUT – desni aplikator ako ga koristite pritiskom dugmadi (UP i DOWN) određujete da li želite da levi aplikator bude u radnoj funkciji odabirom ON ili OF
DISPLAY BACKLIGHT – određuje jačinu osvetljenosti displeja pritiskom dugmadi (UP i DOWN) podešavate jačinu osvetljenosti po želji
ZUMMER SOUND – pritiskom dugmadi (UP i DOWN) određujete da li želite da Vas aparat obavesti o završetku tretmana
Ukoliko iz nekog razloga morate da prekinete tretman, malo dužim pritiskom na dugme (SET) aparat ulazi u stanje pauze.
Kada uključite aparat u izvor energije on pamti poslednji tretman i nastavlja od vremena gde ste stali.

Uputstvo za korišćenje

Utisci klijenata

Izvanredan aparat

Dejan

kupac

Zahvaljujem se imunomod timu na ovom uredjaju. Svaka preporuka!

Predrag

kupac

Brza i efikasna isporuka. Uredjaj na prvu ruku deluje jako kvalitetno, radujem se daljem isprobavanju u budućnosti.

Djordje N.

kupac

Dostava

Brza i sigurna dostava

Dostupni operateri

24 / 7 smo dostupni

Telefon

+381 63 24 34 72

e-Mail

nikola66nikolic@gmail.com