Sve o proizvodu

TGF Rife Aparat

Cena:
65,000.00 RSD

Sve o proizvodu

Namena i efekti TGF Rife aparata

Veruje se da su još stari Egipćani koristili elektroterapiju za lečenje različitih bolesti. Metod koji se primenjuje korišćenjem ovoga uređaja je tretiranje organizma specifičnim frekvencijama, i počeo je da se koristi oko 1930. godine. Od tada, mnogo toga je poboljšano i postignuto na izboru novih frekvencija, a sve u cilju kvalitetnijeg lečenja i primenljivost na sve veći broj tegoba i bolesti. Baza podataka frekvencija koju TGF koristi je rezultat svih ovih istraživanja. Pošto je TGF otvoreni sistem moguće je uneti i nove frekvencije koje su rezultat najnovijih istraživanja.

Primenom terapije sa TGF, mogu se očekivati sledeća poboljšanja:
– Uništavanje gljivica, izraslina, virusa i bakterija.
– Potencijal i deobu T-ćelija. Poboljšavanje imunog sistema.
– Slobodni elektroni se kače na “slobodne radikale”, koji neutralizuju njihov oštečujući efekat koji vrše na ćelijama.
– Noviji eksperimenti prikazuju razvijanje i spajanje delova tela, što omogučuje poboljšanje i normalizacuju funkcije tela.
– Pojačavanje elektromagnetnog potencijala ćelija.
– Ubrzavanje regeneracije tkiva i ćelija.
– Novija istraživanja se fokusiraju na “CeFams”. To su signali koji direktno informišu telo da se samo izleči.
– Novija istraživanja se takođe fokusiraju i na regeneraciju nervnih ćelija.
– Trenutna istraživanja se odvijaju na skalarnim talasima, malo dublja nauka o plazma prenosima, gde se veruje da postoje nove metode za procese lečenja, pogotovo oko plasibo efekta i stimulisanja moždanih talasa.
– Krv pod mikroskopom može da živi oko 3 do 4 dana. Kada se pregleda krv nekog ko je bio izložen frekvencionalnoj terapiji, ona može da živi i do 30 dana.
– Koristi se kao stimulator mišica, kako bi olakšao bol, smanjio grčeve i otoke, i pokrenuo slabe mišiće.
– Homeopate i prirodnjaci koriste frekvencije u različitim sferama, kako bi pomogli svojim pacijentima, uključujući i DNA i DNA optimizacione aplikacije.

Šta je TGF i kako se upotrebljava?

Princip rada
Poznato je da sve na ovom svetu vibrira kada se stimuliše određenom frekvencijom. Čaša će pući ako petao pogodi određenu notu, određenom jačinom. Isto tako, opasna bakterija, virus, izraslina i gljivica će vibrirati i postati oslabljena, kada se izloži
frekvenciji koja rezonuje kroz njenu malu strukturu. Ovo sprečavanje i oslabljivanje patogena pruža mogućnost imunom sistemu tela da povrati kontrolu nad populacijom mikroba, i na taj način izleči telo od bolesti.

Opis uređaja
TGF je terapeutski generator frekvencija, i sastoji se od tri osnovna dela:
Bazni uređaj
je elektronski mikroprocesorki uređaj visokih performansi, lak za rukovanje i lepog dizajna. Obezbeđuje se izuzetno precizan generator frekvencija u rasponu od 0.01Hz do 999999.99 Hz, sa rezolucijom od 0.01Hz.

Informacije za proširenje terapijskih tabela
Za proširenje baze terapija mogu se koristiti iskustva i tabele, koje su dostupne na internetu:
– Dr. Royal Rife
– Dr. Hulda Clark
– Dr. Jame Bore
– Dr. Nogier
– Bruce Stenulson
– CAFL tabele
– NCFL tabele
– FreX – Odličan program koji daje prikaz velike baze frekvencija po bolestima (dostupan je i slobodan za skidanje sa interneta).

Psihološki odziv
Tokom korišcenja određene frekvencije, poneki ljudi mogu da dožive razna psihološka reagovanja na frekvenciju. Ovo se najčešće događa kada nova frekvencija počne da se emituje, ili pri korišćenju jedne frekvencije duže vreme. Ovo najčešće ima direktne veze sa odzivom patogena u organizmu, kao i zaraženih ćelija u organizmu.
Ove reakcije se kod pacijenata manifestuju kao:
– Ježenje
– Suzenje očiju
– Razni grčevi u mišićima
– Pražnjenje sinusa, curenje nosa
– Bridenje kože
– Češanje
– Krčanje u stomaku
– Cupkanje rukama i nogama, nervoza
– Promene raspoloženja
– Pojačana ili smanjena brzina disanja
– Ubrzavanja pulsa
– Pad temperature tela
– Pojačani rad određene grupe mišica ili nagla malaksalost
– Peckanje dužinom vena
– Pištanje u ušima
– Nekontrolisani svrab po telu (što može biti znak raznih patogena ili tumora)
– Nagli osećaj toplote i znojenje

Nikola Tesla je rekao, da ako želite da razumete Univerzum, pomislite na energiju, frekvenciju i vibraciju .
Sve u Univerzumu ima vibrirajuću frekvenciju pravilno nazvanu Rezonantna frekvencija.
Svaki mikroorganizam (gljivice, bakterije, virusi, paraziti, amebe, plesni itd.) ima jedinstvenu i specifičnu frekvenciju.Kada prenesete više vrsta ovih frekvencija na mikroorganizam ,to izaziva strukturalni stres, a patogen je onemogućen, ili umire.
Ovaj aparat regeneriše rezonantne talase koji uništavaju štetne patogene organizme bez nanošenja štete korisnicima.
Bilo koje živo biće koje živi u nama ili na nama, a koje troši našu energiju ili resurse, i koje nam za uzvrat ne donose nikakvu korist je parazit. Ovim aparatom, paraziti se eliminišu.
Ovaj sistem regeneracije tela se razvija preko 40 godina zahvaljujući Dr Hulda Regerch Clark i pronalazaču Royal Rife-u.
Baza podataka funcionalnih terapija (preko 10.000), svake godine se uvećava i dostupna je svim korisnicima na internetu.
Frekventni opseg aparata je od 1Hz do 1 MHz, sa korakom od 0.01 Hz.
Vreme trajanaja signala je 3 minuta.
Aparat nije štetan za ljudsko zdravlje, i koristi se isključivo kao dopunska terapija uz već određenu lekarsku terapiju.

GENERATOR NE SMEJU KORISTITI:
– TRUDNICE
– OSOBE SA UGRAĐENIM PEJSMEJKEROM

Program služi za uspostavljanje parametara tipa uređaja TGF Therapies Imunomod
Veza između programa i uređaja se uspostavlja putem standardnog USD kabla prikljućenog u USB priključak na računar na kome je pokrenut program.
Glavni prozor programa sadrži 5 tastera na odgovarajućim simboličkim ikonama:
– “Find Device”
– “Read from File”
– “Write to File”
– “Send to TGF Device”
– “Open settings folder”
Taster “Find Device”/Pronađi uređaj”/koristi se za pronalazak uređaja na jednom od postojećih serijskih priključaka na računar, COM 1 – 9.
Kada se pritisne, prvo se unosi PIN kod uređaja, nakon čega se izvodi postupak otvaranja TGF uređaja, i ako se takav uređaj pronađe, uspostavlja se veza sa njim, pri čemu uređaj počinje da emituje kratak karakterističan zvuk.
Pri tome, s desne strane tastera prikazuje se “Connected”/”Povezano”, a iznad natpisa pojavljuje se ikona uspostavljene veze.
Ako unet PIN nije tačan za uključeni uređaj, s desne strane će se prikazati ”PIN ERROR”/”pogrešan PIN”.
Ako ni u jednom priključku nije pronađen povezan uređaj, program prikazuje odgovarajuću poruku.

Taster “Read from File”/Čitaj iz datoteke”/ koristi se za odabir i čitanje unapred pripremljene datoteke s podešavanjima uređaja.
Klikom na njega prikazuje se prozor s pogledom na direktorijum i mogućnošću izbora datoteke.Ako je izabrana datoteka pogodna, učitavaju podešavanja u memoriju Programa.
Taster “Write to File”/Napiši u datoteku”/ koristi se za izbor datoteke ili stavaranje nove i čuvanja i podešavanja iz memorije programa u računarskoj datoteci.
Na zahtev korisnika, ove datoteke mogu da se kopiraju, sačuvaju na drugom mestu, arhiviraju itd.
Ako izaberete postojeću datoteku prilikom izbora datoteke, primićete informativnu poruku o situaciji i opciju da je prepišete.
Taster “Send to TGF Device”/”Pošalji na TGF uređaj“/ koristi se za slanje trenutnih podešavanja iz memorije Programa na uređaj.Kad se pritisne, uređaj počinje da prima i izvršava naredbe/komande od kojih je svaka prikazana na uređaju, za vizuelnu kontrolu korisnika.
Pre toga, uređaj mora biti uključen – ekran mora biti osvetljen i povezan sa računarom na kome je pokrenut Program.

Ako pritisnete taster bez uključenog uređaja, primićete odgovarajuću poruku o grešci u vezi.
Tokom slanja naredbi na uređaj, na dnu programa prikazuje se “Traka napretka”, koja se popunjava proporcionalno izvršenom delu.
Nakon svake operacije uređaj emituje kratak zvučni signal.
Taster “Open settings folder”/”Otvori fasciklu s podešavanjima”/ koristi se za otavaranje fascicle koja sadrži datoteke s podešavanjima – radi praktičnosti korisnika kada želi da kopira, arhivira, pošalje itd. datoteke podešavanja.
Pored tastera, glavni prozor programa ima i meni koji se sastoji od podmenija “File”, “Therapies”, “Rezepts”, “Admin” I “About”/”Datoteka”, “Terapije”, “Recepti”, “Administrator” i “O” /.

Meni “File”/”Datoteka”/sadrži komandu Exit, odakle, kao i kod svih drugih programa, možete zatvoriti program.
Meni “Therapies”/”Terapije”/sadrži naredbu Edit Therapies/Uredi terapije/koja otvara prozor za uređivanje popisa terapija-naziv terapije, učestalost, i podrazumevano trajanje.
Meni “Rezepts”/”Recepti”/ sadrži naredbu Edit Rezepts/Uredi recepte, koja otvara prozore za uređivanje recepata, kao i koje terapije svaki recept uključuje.
Meni “Admin”/”Administrator”/sadrži komandu Settings/podešavanja, koja otvara prozor za postavljanje osnovnih parametara uređaja – zujalice, osvetljenost ekrana u administratorskom načinu rada, i postavljanje
PIN-a i da li će uređaj raditi u načinu “iznajmljivanja”.
Meni “About”/”o programu”/, kao i kod svih programa, prikazuje podatke o programu – naziv, verzija, proizvođač.

Uputstvo za korišćenje

Instalacija

Korišćenje programa

Terapije

Efekti TGF Rife aparata

Efekti protiv bakterija

Frekvencije u borbi protiv bakterija

Efekti pod mikroskopom

Utisci klijenata

Odličan aparat. Brza isporuka.

Nikola M.

kupac

Moje dosadašnje iskustvo u korišćenju aparata je vrlo pozitivno.

Milica

kupac

Svaka preporuka za ovaj uredjaj.

Jovanka

kupac

Dostava

Brza i sigurna dostava

Dostupni operateri

24 / 7 smo dostupni

Telefon

+381 63 24 34 72

e-Mail

nikola66nikolic@gmail.com